Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Thư viện Tin 6789 22/12/17 13
Thư viện Tin 6789
Thư viện Tiếng Anh 6789 22/12/17 5
Thư viện Tiếng Anh 6789
Thư viện Nghề 8_HKI 2017-2018 19/12/17 3
Thư viện Nghề 8_HKI 2017-2018
Thư viện Lý 678_HKI 2017-2018 19/12/17 5
Thư viện Lý 678_HKI 2017-2018
Thư viện Sinh 6789_HKI 2017-2018 19/12/17 4
Thư viện Sinh 6789_HKI 2017-2018
Thư viện Hoá 89_HKI 2017-2018 19/12/17 3
Thư viện Hoá 89_HKI 2017-2018
Thư viện CN 678_HKI 2017-2018 19/12/17 6
Thư viện CN 678_HKI 2017-2018
Thư viện GDCD 78_HKI 2017-2018 19/12/17 5
Thư viện GDCD 78_HKI 2017-2018
Thư viện Địa 6789_HKI 2017-2018 19/12/17 3
Thư viện Địa 6789_HKI 2017-2018
Thư viện Sử 678_HKI 2017-2018 19/12/17 4
Thư viện Sử 678_HKI 2017-2018
Báo cáo tháng 9 và phương hướng tháng 10 năm 2017 14/10/17 17
Báo cáo
Báo cáo kết quả thực hiện tháng 8/2017 và... 12/09/17 11
Báo cáo
Báo cáo tháng 5/2017 và phương hướng tháng 6/2017 01/06/17 12
Báo cáo
Báo cáo tháng 4 và phương hướng tháng 5 năm 2017 03/05/17 17
Báo cáo và phương hướng
Báo cáo tháng 3 năm 2017 29/04/17 17
Báo cáo và phương hướng