Thông báo
Ngày đăng: 28/04/2017 ♦ Chuyên mục: Tin tức & Sự kiện ♦  In

Nhân kỷ niệm 30 tháng 4 năm 2017 và 01 tháng 5 năm 2017, học sinh được nghỉ đến hết ngày 02 tháng 5 năm 2017, ngày 03 tháng 5 năm 2017 học sinh đi học lại bình thường.