1. Học sinh có nhu cầu học tiếng Anh do người bản xứ dạy (là công dân các quốc gia, lãnh thổ sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính, có bằng Đại học và Chứng chỉ dạy tiếng Anh) thì đăng ký cho giáo viên chủ nhiệm, hạn chót đăng ký là lúc 8 giờ ngày 02 tháng 10 năm 2017; học phí sẽ thực hiện theo nguồn xã hội hóa trên cơ sở thỏa thuận của cha mẹ học sinh với nhà trường. 2. Học sinh có nhu cầu nâng cao kỹ năng nghe, nói và khả năng giao tiếp có sử dung tiếng Anh do sinh viên tình nguyện Quốc tế hỗ trợ thì đăng ký cho giáo viên chủ nhiệm,... » đọc thêm
Danh mục thời khóa biểu
Toàn trường
 
Toàn trường
2 1